de Echo vom Sonntag <h3>Predigten der ERKWB Basel <br> <br> Weitere Infos: <p style="color:#3B3131"><a href='http://basel.erkwb.ch'> Westminster Kirche Basel</a> </h3> <br> <br> <a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=283674844"><img src="http://kvetterli.podspot.de/files/itunes.png" border="0" /><br><b><h3>Predigten in iTunes abonnieren</b></h3></a> Mon, 23 Jul 2018 07:17:19 +0000 PodHost Feed Generator 2.3 (https://www.podhost.de) http://kvetterli.blogspot.com Kurt Vetterli Kurt Vetterli no no Kurt Vetterli kurt.vetterli@reformiert-wb.ch Glauben wie Rahab Sun, 22 Jul 2018 14:24:39 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/glauben-wie-rahab 2d2854f6bce15ae3305f46d7a8f17e08 0 00:32:14 Hallelujah, lobt den Herrn! Sun, 15 Jul 2018 20:27:08 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/hallelujah-lobt-den-herrn cad4fe20467d3d0a0638f293c27f9fb3 0 00:33:24 Glauben wie Josua Sun, 01 Jul 2018 13:20:56 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/glauben-wie-josua 827f9b0f0c2ff77ff4bfdd4a69f7dd4f 0 00:27:52 Taufe und Jüngerschaft Sun, 24 Jun 2018 17:24:56 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/taufe-und-jungerschaft 22e2af37ae8d8136c7b7f520c0694764 0 00:27:08 Die zurückgelassenen Zeugen 
erwarten ihren Herrn Sun, 17 Jun 2018 13:25:18 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/die-zuruckgelassenen-zeugen-%e2%80%a8erwarten-ihren-herrn 2511543ea6c3265a24fee292b012e435 0 00:19:44 Glauben wie Mose Sun, 10 Jun 2018 14:42:19 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/glauben-wie-mose ca6b18a3f6ae6fb4d45664eb894c204e 0 00:29:57 Glauben wie Josef Sun, 03 Jun 2018 13:25:31 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/glauben-wie-josef 16ece5df693f077d869a74c4b6509486 0 00:28:37 Glauben wie Jakob Sun, 27 May 2018 15:26:19 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/glauben-wie-jakob 96c13bb2bbffc2768849f6cb84a69b15 0 00:28:44 Die Antwort der Liebe Sun, 20 May 2018 13:13:14 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/die-antwort-der-liebe-1 a700946942e781a81b3f5a42b80fb0f9 0 00:29:56 Glauben wie Isaak Sun, 13 May 2018 14:32:40 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/glauben-wie-isaak 652fcb7c440f5f0a53a581c8a51ae054 0 00:20:54 Abrahams Glaubenskampf Sun, 06 May 2018 13:31:19 +0200 https://kvetterli.podspot.de/post/abrahams-glaubenskampf 10fd56d65463680026998d05444c5ad2 0 00:34:53